Key Points of The Walking Dead Season 9, Episode 2 “The Bridge”

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode The Walking Dead. Continue reading

The Walking Dead Thoughts: Season 7, Episode 8 “Hearts Still Beating”

mv5bn2u4mjuyzjetyjcyyy00mzyzlweymgetnjvhnzkzogy3zgm3l2ltywdll2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvyntuwnjuzodc-_v1_sx1777_cr001777999_al_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

The Walking Dead Thoughts: Season 6, Episode 10 “The Next World”

MV5BNjYyYzQ5NGUtMTYzZC00MjliLWIyNTEtY2FlMTg1ZWFmODAwXkEyXkFqcGdeQXVyNTUwNjUzODc@._V1__SX1394_SY753_

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading